Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Talentem

Wpłaty na realizację celów statutowych prosimy dokonywać na konto:

07 1090 2705 0000 0001 3695 9554